Vereniging voor Europese Binnenvaart en Waterwegen

Telefoon +49-203-392190-15

Vakcommissie voor binnenvaartrecht

Oprichting van de vakcommissie: 1977

De VC vergadert twee keer per jaar.

De commissie pakt actuele problemen aan en geeft zelf impulsen voor nieuwe ontwikkelingen. De VC bevordert de uitwisseling van ervaringen met de binnenvaart, de wetenschap, de advocatuur en rechters maar ook tussen verladers en verzekeringsmaatschappijen. De commissie neemt een standpunt in tegenover nieuwe wetgevingsplannen en tegenover juridische en politieke vraagstukken met betrekking tot de binnenvaart. 

 

Doelstelling en taken
 • Ontwikkeling van het binnenvaartrecht
 • Harmonisatie van het internationale binnenvaartrecht op alle gebieden in de binnenvaartlanden van Europa
 • Beïnvloeding van de nationale jurisdictie met het doel, dat rekening wordt gehouden met de bijzonderheden van de binnenvaart
 • Gedachten wisseling over de jurisdictie in binnenvaartzaken in de Europa
 • Bundeling van jurisdictie in de binnenvaart van specifieke en regionale thema’s
 • Gelijkschakelen van gerechtelijke wegen en instanties bij rechtszaken in de binnenvaart
 • Ontwikkeling van geharmoniseerde principes en maatstaven in de Europese assurantiesector voor de risico’s in de binnenvaart

Voor het bereiken van deze doelen onderzoekt de VC o.a.

 • Aansprakelijkheidssystemen en bijzondere vragen van aansprakelijkheid
 • Vervoerscontractrecht
 • Binnenvaartrecht in samenwerking met het Zeerecht en de algemene wetgeving
 • Competentie van rechtbanken
 • Wettelijke basisrechten en de behartiging van de rechten op vrijheid volgens de (nationale) vaarwegvoorschriften
Structuur en werkwijze

De leden van de vakcommissie representeren verschillende gebieden:

 • Binnenvaart
 • Advocatuur
 • Verladers
 • Onderzoek en wetenschap
 • Authoriteiten
 • Verzekeringen
Leden
Vorsitzender
Prof. Dr. Patrick Schmidt

NJP-Grotstollen, Rechtsanwälte und Notar
Stv. Vorsitzender
Dr. Olaf Hartenstein
ARNECKE SIBETH DABELSTEIN
Dr. Beate Czerwenka Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Max von Delwig-Tiesenhausen Haeger & Schmidt Logistics GmbH
Gregor Harbs Ahlers & Vogel
Dr. Hubert Holland Holland Rechtsanwälte
RA Markus Jaegers Anwaltskanzlei NJP-G
Dr. Werner Korioth Anwaltskanzlei Kiwitz, Korioth, Mantell & Partner
Harald Schoen Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz
Dr. Johannes Trost LEBUHN & PUCHTA Rechtsanwälte
RA Fink von Waldstein Rechtsanwälte von Waldstein

 

Voormalige voorzitters

1977 tot 1995: Dr. Karl Heinz Bauer
1995 tot 1997: Dr. Jürgen Frommelt
1997 tot 2003: MR a.D. Johannes Sengpiel
2003 tot 2006: Prof. Dr. Karsten Otte
2007 tot 2011: Dr. Werner Korioth

De resultaten

Door de vakcommissie werden publicaties en initiatieven over de volgende thema’s bewerkt en voorbereidt:

 • Voorstel voor een herziening van de tekst "Frachtgeschäft" in het „Binnenschifffahrts-Gesetz” (BinSchG)
 • Voorstel (1984) voor een herziening van de tekst "Frachtgeschäft" in het „Binnenschifffahrts-Gesetz” (BinSchG)
 • Herziening van het eerste hoofdstuk van het „Gesetz über das gerichtliche Verfahren in Binnenschifffahrtssachen (BinSchVerfG) (Wet over de juridische procedures in binnenvaartzaken)
 • Resolutie over juridische procedures in binnenvaartzaken
 • Overeenkomst over het transport van goederen over binnenvaarwegen (CMNI)
 • Mannheimer Akte – Herziening van de Duitse tekst
 • Europese duw-condities 1997
 • Internationale vervoervoorwaarden (IVTB)
 • Europäisches Übereinkommen über die Haftung und Entschädigung für Schäden bei der Beförderung schädlicher und gefährlicher Stoffe auf Binnenwasserstraßen (CRDNI) (Europese overeenkomst over de aansprakelijkheid en vergoeding van schades bij transport van schadelijke en gevaarlijke stoffen op binnen-vaarwegen)

In samenwerking met de faculteit voor rechtswetenschappen van de universiteit van Mannheim heeft de vakcommissie actuele vraagstukken zowel zaken van fundamenteel belang opgepakt en hiervoor de volgende conferenties georganiseerd:

 • Eerste „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht” (1975) met de thema’s:
  - De kosteneisen van de rijkswaterstaat voor berging van ankers en schepen
  - Gevaren van het binnenvaart-verkeer
  - Problemen bij de beperkte aansprakelijkheid van de scheepseigenaar
  - De betekenis van het recht op vrijstelling van bemanningsleden in het arbeidsrecht
  - De problematiek van claims volgens § 22 WasserhaushaltsG (waterhuishoudwet)
  - De bescherming van leven, gezondheid en eigendommen van bemanningsleden (§ 3 Abs. 2 BinSchG)en hun meevarende familieleden tegenover de werkgever.
 • Tweede “Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht” (1978) met de thema’s:
  - Gevolgen van het „AGB-Gesetz“ (wet over algemene bedrijfscondities) op de in de binnenvaart gebruikelijke Connossementscondities
  - De strafrechtelijke waardering van het vluchtmisdrijf op vaarwegen
  - De plicht van het rijk tot instandhouding van de mogelijkheid van het scheepsverkeer op de binnenvaarwegen
  - Internationale binnenvaartwetgeving en de problemen bij de overname van deze in het Duitse wet
 • Derde „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1981) met de thema’s:
  - Het scheepsongeluk in de zin van § 1 AVB-Flusskasko
  - De producentenaansprakelijkheid in de binnenvaart m.b.t. radar installaties en de autopiloot
  - De publiekrechtelijke aansprakelijkheid van de scheepseigenaar bij het opruimen van scheepswrakken, berging van ankers en naer § 22 Wasserhaushaltsgesetz (waterhuishoudwet)
 • Vierde „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1984) met de thema’s:
  - De rechtsgeschiedenis van de rijnvaart ten opzichte van de slotakte van Wenen
  - Het probleem van de risicoaansprakelijkheid in de binnenvaart
  - Verzekeringsproblemen bij het transport van gevaarlijke goederen
  - De verenigbaarheid van een gedwongen aansprakelijkheidverzekering voor een scheepseigenaar met de “Akte van Mannheim” van 1868
 • Vijfde „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1987) met de thema’s:
  - De averij grosse op zee en in de binnenvaart
  - Verzekeringsrechtelijke vragen i.v.m. de averij grosse in de binnenvaart
  - De grondlegging van het moderne binnenvaartrecht in de 19de eeuw.
  - De uniformiteit van het internationale recht voor de beperking van de aansprakelijkheid in de rijn- en binnenvaart
 • Zesde „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1990 ) met de thema’s:
  - Tegenwoordige en toekomstige aansprakelijkheidsregels voor de binnenvaart
  - Ontwikkeling van het binnenvaartrecht van 1871 tot 1963
  - Verhouding van de „Akte van Mannheim“ tot de „Overeenkomsten van Rome“
  - De „Akte van Mannheim“ en de „Rheinschifffahrtspolizeiverordnung“ (Rijnscheepvaartpolitieverordening) in de jurisdictie van de „Bundesgerichtshofs“ (Hoogste Duitse federaal gerechtshof) en de beroepskamer van de “Centrale Rijnvaartcommissie
 • Zevende „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1993) met de thema’s:
  - De uniformiteit van het transportrecht in West- en Oost-Europeaan
  - Buitencontractuele aansprakelijkheid van de binnenvaart op de Donau
  - Ontwikkeling van het recht in de rijnvaart in de 2de helft van de 20ste eeuw
  - 125 jaar “Akte van Mannheim” en EG
 • Achtste „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht (1996) met de thema’s:
  - Problemen van het milieustrafrecht in de binnenvaart
  - Verantwoordelijkheden van verlader en vervoerder onder inachtneming van conossements-en vervoerscondities.
  - Algemene condities voor de verzekering van rivier-casco-risiko’s 1992 in de versie van 1994
  - Nieuwe regeling van de aansprakelijkheidsbeperkingen in de binnenvaart
 • De negende „Mannheimer conferentie voor binnenvaartrecht“ op 22.10.1999 werd voor het eerst door alleen het „Instituut voor binnenvaartrecht“ aan de universiteit van Mannheim georganiseerd. Dit instituut werd in oktober 1996 met de effectieve steun van VBW en GBM opgericht. Er werden de volgende thema’a behandeld:
  - Het duitse „Transportrechtsreformgesetz“ (vervoersrechtreformwet) en zijn belangrijkste veranderingen voor het recht voor de binnenvaart.
  - Het Duitse vervoersrecht in vergelijking met andere Europese transport-wetten.
  - Het probleem van tewerkstelling van buitenlandse schippers uit „niet-EU-landen“ aan boord van Duitse schepen
  - De aansprakelijkheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in de binnenvaart. (aktuele problemen en oplossingen voor een internationaal regeling)
 • De VBW zou – zoals ook in 1999 – de voortzetting van de „Mannheimer rechtsconferenties“ ook in de toekomst naar vermogen steunen.

De brochures met de verslagen welke tijdens de conferenties werden gehouden, zijn rechtstreeks verkrijgbaar bij de
Binnenschifffahrts-Verlag GmbH
Dammstr. 15-17
47119 Duisburg (Ruhrort)
Telefon: 0203/80006-20/-40 – Telefax: 0203/80006-21
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kantoor

Verein für europäische Binnenschiffahrt und Wasserstraßen e.V.
Haus Rhein
Dammstraße 15-17
47119 Duisburg
Duitsland

Contact

Tel.: +49-203/392190-15
Fax: +49-203/392190-11
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

SERVICE

Evenementen
Publicaties
Newsletter Archiv
Pers
Media